Con người ta ngày nay đang có xu hướng ứng dụng các thành tựu của y học để phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe.  Nhờ vào tiến bộ của y học hiện đại, một cánh...